Velkommen til Norges første møteplass for alle landets folkehelsekoordinatorer! Kommende forum handler om sosial bærekraft, likestilling og inkludering.

1. november 2018 i Bodø
5. februar 2019 i Kristiansand